Home / Đơn hàng XKLD Nhật bản / Đơn hàng Thủy sản

Đơn hàng Thủy sản

Đơn hàng Thủy sản đi xkld nhật

Đơn hàng chế biến thủy hải sản cần 60 nữ tại tỉnh Hokkaido

Tuyển 60 Nữ làm chế biến thủy sản không gia nhiệt  tuổi từ 18.5 -28 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG đơn hàng thủy sản Số lượng lao động Nhật …

Xem thêm