Home / Đơn hàng XKLD Nhật bản

Đơn hàng XKLD Nhật bản

Đơn hàng XKLD Nhật bản

Đơn hàng chế biến thủy hải sản cần 09 nữ tại tỉnh KOGOSHIMA

Đơn hàng chế biến thủy hải sản cần 09 nữ tại tỉnh KOGOSHIMA

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhật bản là ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. Đặc biệt tiêu chí tuyển chọn đơn hàng xkld …

Xem thêm

Đơn hàng chế biến thủy hải sản cần 60 nữ tại tỉnh Hokkaido

Tuyển 60 Nữ làm chế biến thủy sản không gia nhiệt  tuổi từ 18.5 -28 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG đơn hàng thủy sản Số lượng lao động Nhật …

Xem thêm

Đơn hàng kỹ sư kinh tế cần tuyển nam nữ làm việc tại TOKYO 

Đơn hàng kỹ sư kinh tế

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhật bản là  ĐƠN HÀNG KỸ SƯ KINH TẾ  nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. Đặc biệt tiêu chí tuyển chọn đơn hàng …

Xem thêm